стадион им. Мирослава Валенты

Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty